Travel Health Service Mali

Travel Health News

Destination Travel Health News Archives

Mali

2015
6 January 2015 to
12 January 2015
Mali: Ebola virus disease [Update]
2014
30 December 2014 to
05 January 2015
Mali: Ebola virus disease [Update]
16 December 2014 to
22 December 2014
Mali: Ebola virus disease [Update]
25 November 2014 to
1 December 2014
Mali: Ebola virus disease [Update]
Mali: Ebola virus disease [Update]
18 November 2014 to
24 November 2014
Mali: Ebola virus disease [Update]
11 November 2014 to
17 November 2014
Mali: Ebola virus disease [Update]
29 October 2014 to
3 November 2014
Mali: Ebola virus disease
2009
16 March 2009 Africa: Meningitis
2008
25 February 2008 Africa: Meningococcal Meningitis