Travel Health Service Tanzania

Travel Health News

Destination Travel Health News Archives

Tanzania

2015
24 November 2015 to
30 November 2015
Tanzania: Cholera [Update]
20 October 2015 to
26 October 2015
Tanzania: Cholera
8 September 2015 to
14 September 2015
Tanzania: Cholera
18 August 2015 to
24 August 2015
Tanzania: Cholera
10 February 2015 to
16 February 2015
Tanzania: Cholera
2014
3 June 2014 to
9 June 2014
Tanzania: Dengue Fever
2013
11 June 2013 to
17 June 2013
Tanzania: Malaria
29 January 2013 to
4 February 2013
Africa: Cholera
1 January 2013 to
7 January 2013
Tanzania: African Trypanosomiasis
2010
24 May 2010 Tanzania: Dengue Fever
2008
22 September 2008 Tanzania: Cholera
21 April 2008 Africa: Cholera
17 March 2008 Africa: Cholera
11 February 2008 Africa: Cholera